previous pauseresume next

گزارش عملكرد دانشكده دندانپزشكي ومراكزتحقيقاتي درنمايشگاه پل شهرستان

۱- رونمایی از ۲ پروژه دستگاه سایش دندانی ، دستگاه برش با حضور صدا و سیما۲- معرفی دستاوردهای سال ۹۱ ، طرح های تحقیقاتی ، مقاله ها ...............۳- معاینه و آموزش بهداشت دهان و دندان ۶۲۴ نفر از مراجعین توسط دندانپزشکان ۴- مشاوره ایمپلنت ۱۳ مورد ۵- مشاوره stem sell  6مورد۷- درخواست شرکت آیدیک جهت گردش اطلاعات  سلولهای بنیادی و گذاشتن آن روی وب سایت

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.