previous pauseresume next

بازدید معاون محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات ترابی نژاد در تاریخ ۲۷/۳/۹۳

باحضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر اصغری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جناب آقای دکتر پیمان ادیبی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ، جناب آقای دکتر اصلانی مدیر اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و سرکار خانم دکتر حق جو مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه و مسئولین مرکز تحقیقات، در این جلسه توسط آقای دکتر خادمی ریاست محترم مرکز تحقیقات فعالیت ها و عملکرد مراکز ارائه و در خصوص برنامه های آتی این مرکز توضیحاتی دادند. در این جلسه آقای دکتر ملک زاده زیر ساخت های تحقیقات و توسعه فناوری را از مهمترین سیاست ها و راهبرد های وزارت متبوع عنوان نمودند و در مورد فعالیت پژوهشکده دندانپزشکی ترابی نژاد در آینده نزدیک، تاسیس بانک سلولهای بنیادی تاکید کردندو سپس بازدید از قسمت های مختلف مرکز تحقیقات بالینی ترابی نژاد انجام شد.

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.