previous pauseresume next

بازدید دکتر Yoo از دانشگاه Seoul از مجموعه مراکز تحقیقاتی دندانپزشکی ترابی نژاد

بازدید دکتر Yooرییس مرکز تحقیقات Bio MTA  از دانشگاه Seoulکره جنوبی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۹۴ از مجموعه مراکز تحقیقاتی دندانپزشکی ترابی نژاد و امضای تفاهم نامه همکاری و اجرای طرح های مشترک بین دو مرکز با حضور آقای دکتر پور فرزام سرپرست محترم مدیریت روابط بین دانشگاهی و بین الملل ، آقای دکتر خادمی رییس دانشکده و مرکز تحقیقات ترابی نژاد ، آقای دکتر صوابی معاون محترم مجموعه مراکز تحقیقات و روسای مراکز تحقیقات مواد دندانی و ایمپلنت های دندانی و سایر مسئولین مجموعه مراکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد انجام شد. 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.